POLGAZ
DOĞAL GAZ ABONELİK İŞLEMLERİ

POLGAZ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Abone Bağlantı Sözleşmesi imzalanır.
Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir. Doğalgaz abonelik aşamaları aşağıdaki gibidir:

1.AŞAMA: Abone bağlantı anlaşması işlemi

Eğer,

 • Cadde veya sokağınızdan doğalgaz hattı geçiyor ve bina girişine POLGAZ tarafından servis kutusu konmuş ise yada;
 • Cadde veya sokağınızdan doğalgaz hattı geçiyor ve binanızda servis kutusu yoksa; Hemen POLGAZ'a giderek abonelik başvurusunda bulunabilirsiniz.
 • Cadde veya sokağınızda doğalgaz hattı yoksa; Cadde veya sokağınızdan ne zaman doğalgaz geçeceğini öğrenmek üzere POLGAZ Doğalgaz Danışma Hattına veya POLGAZ Müşteri hizmetlerine müracaat edebilirsiniz.

ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Nüfus Cüzdanınızın Aslı ve Fotokopisi
 • Tapunuz ve Fotokopisi
 • Binada doğalgaza geçmek için % 51' lik apartman yönetim kurulu kararı
  (Sekizden az daireli binalarda ise kat maliklerinin imzalı dilekçesidir).
 • Elektrik veya su faturası,
 • DASK Poliçesi Fotokopisi
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi, Alan Cetveli, Ulusal Adres Kodu (Polatlı Belediyesinden Temin Edilmektedir)

İşyerleri için ayrıca;

 • Vergi levhası
 • Şirket kaşesi,
 • İmza Sirküleri, Ticaret sicil numarası veya Sanayi Odası sicil numarası,


 • Abonelik işlemi esnasında Abone Bağlantı Bedeli ve Damga Vergisi ödenecektir. Bağlantı bedeli Bağlantı Anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir

Not:

 • Merkezi sistem abonelikleri apartman yönetimi adına yapılmakta olup, bu durumda ilgili apartmanın %100 abone olma zorunluluğu vardır. Abonelik bedellerini her dairenin yatırması gerekmektedir.
 • Tapu belgesinin ibraz edilememesi halinde, mal sahibi olduğunuza dair belge ibraz edilecektir.

Sayfa Başı

2.AŞAMA: Proje onay işlemi.

Abonelik Bağlantı Bedelini ödeyip, Bağlantı Anlaşmasını yaptıktan sonra artık POLGAZ' ın abonesisiniz. POLGAZ' a kayıtlı sertifika sahibi yetkili mühendislik firmasına doğalgaz projenizi hazırlatıp, projeniz POLGAZ Mühendislerince onaylandıktan sonra tesisatınızı yaptırmaya başlayabilirsiniz

Tesisat Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Anlaşmakta olduğunuz firma POLGAZ' dan yetki belgesi almış olmalıdır.
 • Yetkili olmayan tesisatçı firmalara iş yaptırmayınız.
 • Yetkili firma ile aranızda yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen sözleşmenizi yapınız.
 • Yetkili firmaya sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükleri de sigortalatınız.
 • Sözleşmede doğalgaz dönüşümü için kullanılacak malzemenin cinsini, kalitesini, kombinin markasını, diğer isteklerinizle birlikte ödeme şeklinizi maddeler halinse yazın. Ayrıca “her iki tarafın olası bir anlaşmazlığı halinde POLATLI Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.” maddesini sözleşmenize ekleyin.
 • Dönüşüm firması ile yaptığınız sözleşmeden POLGAZ sorumlu değildir.
 • Unutmayın ki yapacağınız sözleşme hem sizin, hem de mühendislik firmasının sorumluluklarını belirleyecektir.

Sayfa Başı

3.AŞAMA: Gaz Kullanım Sözleşmesi.

Projeniz onaylandıktan sonra, Gaz Kullanım Sözleşmesi imzalayarak sayacınızı teslim alabilirsiniz.

Sözleşmenizi Yapın, Gaz Açma İşlemine Geçin:

 • Sertifika sahibi yetkili mühendislik firması size projenizin POLGAZ'dan onay aldığını bildirdiğinde artık POLGAZ ile Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz.
 • Doğalgaz Kullanım Sözleşmesini mutlaka doğalgazı kullanacak kişi yapmalıdır ( Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı ).
 • Bina merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapmalıdır.

GAZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bireysel kullanım için;

 • Nüfus cüzdanınızın aslı,
 • Gaz kullanılacak daireye ve kendi adınıza ait elektrik veya su faturası veya ikametgah belgesi,
 • Kiracı iseniz kira kontratınız, Dask (Deprem Sigortası), Ulusal Adres Kodu (Polatlı Belediyesinden Temin Edilmektedir)

İşyerleri için ayrıca;

 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • Varsa şirket kaşesi,
 • Ticaret Sicil Numarası veya Sanayi Sicil Numarası,
 • Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri,

Merkezi kullanım için;

 • Noterden onaylı karar defteri,
 • %51' lik imza ile sözleşme yapma yetkisi verme kararı,
 • Apartman Kaşesi,

Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi doğalgazı fiilen kullanacak gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri ile imzalanmaktadır.

Güvence Bedeli

POLGAZ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Güvence bedeli sözleşme sonlandırma halinde doğalgaz piyasası mevzuatları doğrultusunda güncellenerek müşteriye iade edilir.

Sayfa Başı

4.AŞAMA: Gaz Açma İşlemi.

 • Sözleşmeyi yaptıktan sonra yetkili mühendislik firması, POLGAZ' dan gaz açılışı için randevu alır.
 • Randevu günü POLGAZ yetkili mühendisi, firma mühendisi ile binanıza gelerek tesisatınızın uygunluğunu kontrol eder.
 • Tesisatınızın POLGAZ Teknik Şartnamesi' ne uygun olması durumunda gaz açma işleminiz yapılır ve gaz açma uygunluk belgesi verilir.
 • Tesisatınızın POLGAZ Teknik Şartnamesi' ne uygun olmaması durumunda gaz işleminiz yapılmaz. POLGAZ tarafından doğalgaz uygunluk belgesi verilmeden hiçbir şekilde gaz kullanılamaz.

KAÇAK VE USULSÜZ GAZ KULLANMA DURUMLARI

Usulsüz doğalgaz kullanım durumları

POLGAZ tarafından resmi olarak gaz açılmadan doğalgaz kullanırsanız,

 • POLGAZ onayı olmadan doğalgaz sayacını değiştirirseniz
 • Sözleşme sizin adınıza olmadığı halde doğalgaz kullanırsanız,
 • Doğalgaz tesisatınızda POLGAZ onayı olmadan değişiklik yapar yada yaptırırsanız,
 • POLGAZ tarafından kapatılan sayacınızı kendiniz açarsanız, kaçak usulsüz gaz kullanmış olursunuz.

Kaçak doğalgaz kullanım durumları

 • POLGAZ'da herhangi bir kaydınız olmadan doğalgaz kullanırsanız,
 • Ölçüm cihazınıza müdahale ederek doğalgaz kullanırsanız,
 • Ölçüm cihazsız doğalgaz kullanırsanız, kaçak doğalgaz kullanmış olursunuz.

Kaçak doğalgaz kullanmanız durumlarında;

 • İlk kullanımda doğalgaz birim fiyatı üzerinden %200,
 • Tekerrürü halinde doğalgaz birim fiyatı üzerinden %300 oranında cezai müeyyide uygulanır,
 • Ayrıca kaçak gaz kullananlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundurulur.

Sayfa Başı