KURULUŞUMUZUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


POLGAZ A.Ş. olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız,

Şirket olarak uygulamakta olduğumuz “ISO/IEC 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği önetim Sistemi” faaliyetlerimiz kapsamında çalışanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamak, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak ve kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla;

− Tüm kazaları meslek hastalıklarını çevresel zararları ve uygunsuzlukları önleyen etkin bir sistem kurmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi, yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlemeyi,

− Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı

− Yürürlükte bulunan tüm yasal gereklilikleri uymayı,

− Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi

− Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici bir kültür oluşturmayı,

− Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirleyip acil durum prosedürlerini düzenli güncellemeyi,

− Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı. İş kazalarını kontrol altına almak amacıyla eğitimleri planlamak ve bu doğrultuda personeli bilinçlendirmek ve gerekli tedbirleri alarak sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği yapısını oluşturmayı,

− Şirketimiz çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz